لیس چت,لیس گپ,لیس گپ پاییز,پاییز چت لیس گپ,پاییز ببین اسمتا قشنگم لیس گپ

لیس گپ,لیس چت

لیس گپ پاییز,لیس چت پاییز,پاییز جون اینم سرچ لیس گپ با اسمت

پاییز به طرفدارات بگو بیان ببینم اینم سرچ لیس گپ

اینم اسمت تو سرچ لیس گپ پاییز جووون

پاییز جون کجایی که ببینی اسمت اوردم تو سرچ لیس گپ خخخ
پاییز نمیدونم چقدر قدی ولی ببین حال کن این یه چشمس فقط لیس گپ
پیام مدیریت : سلام دوست عزیز به لیس گپ پاییز جون فان چت خوش آمدید اوقات خوش را برایتان آرزومندیم Online users : خودت بیا تو ببین